Den midlertidige kunstinstallasjonen og lekeskulpturen på Strandtorget har nå vært på plass i rundt to år.

Meningen med kunstprosjektet er å teste ut hvordan vi kan involvere barn, kunstnere og byens innbyggere i byggeprosessen, og finne ut av hvordan hvordan Strandtorget kan utvikles på lengre sikt.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom oss, Collectif Etc, Kristina Junttila, KORO (Kunst i offentlige rom), raumlaborberlin, Nordnorsk kunstmuseum og Dreis.