Det betyr at sikkerhetssonen rundt Breivika nå er opphevet, og de evakuerte beboerne kan dra hjem igjen. 
 
Trafikkavvikling
Trafikken vil bli normalisert, og de stengte vegene vil åpne så snart som praktisk mulig. Det vil fortsatt være sperringer for å ivareta sikring av åstedet.  
 
Røyk
Den mengden brannrøyk som deler av Tromsøs befolkning har fått i forbindelse med trålerbrannen vurderes å være begrenset. Dermed utgjør den liten risiko for negative helseeffekter. For noen utsatte grupper, som personer med alvorlig astma eller KOLS, kan imidlertid selv lave nivåer av brannrøyk gi forbigående forverring av sykdomsplager. Opplever du ubehag i forbindelse med inntak av røyk? Ta kontakt med fastlegen din eller Legevakten på telefon 116 117! Videre vil en del oppleve røyklukt som ubehagelig, uten at det medfører helsefare.
 
Det er ingen grunn til å anta at røyken fra trålerbrannen vil påvirke befolkningens helse på sikt. En slik risiko oppstår først ved betydelig mer omfattende og langvarig eksponering.