Tromsø kommunes kulturpris

Deles ut til en kunstner, kulturarbeider eller andre som har utmerket seg i særlig positiv kulturell sammenheng med sin innsats på kulturområdet. 
Send inn ditt forlag med en begrunnelse til postmottak@tromso.kommune.no
Frist: 3. november

Tromsø kommunes kulturvernpris

Deles ut til en person, instutisjon, lag eller forening som har ivaretatt kulturarven gjennom bygningsvern og byggeskikk, kulturlandskap og historiske miljø, industri- og håndverktradisjoner eller dokumentasjon og kunnskapsformidling.
Send inn ditt forslag med en begrunnelse til postmottak@tromso.kommune.no
Frist: 3. november 

Tromsø kommunes idrettspris

Tildeleas personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet. Det kan være en person eller flere som har oppnådd gode resultatewt som bidrar til å sette Tromsø på kartet eller som på en annen måte har gjort en fortjenstfull innstas for idretten i Tromsø. 
Send inn ditt forslag med en begrunnelse til Idrettsrådet tromso.idrettsrad@nif.idrett.no
Frist: 13. november

Vinnerne offentliggjøres av Tromsøs ordfører under utdelingen på et kommunestyremøte. Forslagene er unntatt offentligheten.