Barnehagens satsingsområde

Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning for utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse. Barnehagen skal fremme god helsemessig utvikling for alle barn i henhold til Kvalitetsutviklingsplanen for Tromsø kommune 2017 -2020.

Sjømannsbyen barnehage sine satsingsområder er språk, livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje og inkluderende barnehagemiljø. Språket er barnets identitet og barnets hjertespråk, og vi skal gi alle barna gode muligheter for språkutvikling med tanke på barnets alder,modenhet og forutsetning. Vi har fokus på barnets fysiske og psykiske helse, og skape et inkluderende barnehagemiljø for alle barn, uansett bakgrunn og forutsetning barnet har. 

Sjømannsbyen barnehage har fokus på voksnes omsorgskompetanse. Barnehagen bruker ICDP (International Child Development Programme) for å øke sin relasjonskompetansen, styrke og videreutvikle voksenrollen. ICDP er et enkelt helsefremmende og forebyggende tiltak som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn. Voksne i Sjømannsbyen skal være forskende, undrende og lekende i lag med barn.  
 

Pedagogisk plattform

Barn i Sjømannsbyen barnehage skal få utviklet et godt selvbilde og god selvfølelse. De skal oppleve mestring og medbestemmelse i egen barnehagehverdag. Alle barn skal komme inn i en positiv samhandling med andre. Alle barn skal få en venn, og være en venn. 

Barnehagen har handlingsplan mot mobbing og årshjul for å fremme sosial kompetanse for å sikre god barn-barn, voksen-barn. Med ulike aktiviteter i barnehagen vil vi gi barna grunnleggende kompetanse, ny kunnskap og nye ferdigheter. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi ønsker et nært og åpent samarbeid til det beste for barna. Vi har fast to foreldresamtaler i året, en på høsten og en på vinteren. Ellers tilbys det foreldresamtaler etter behov. Den viktigste samtalen vi har er i det daglige møte med foreldre. 

Overgang barnehage - skole

I førskoleklubben jobber de med skoleforberedende aktiviteter innenfor verbalspråk, skriftspråk og regning, samt at basene med førskolebarn har spesielt fokus på selvstendighetstrening.

Førskloleklubben har samarbeid med Tromsø internasjonale skole og Holt læringstun. Vi har førskoletreff  med Mortensnes skole som er nærskolen til barnehagen. Vi har samarbeid med andre skole ved særskilt behov.

Før skolestart har barnehagen barnesamtaler med alle førskolebarna. Formålet med samtalen er å få barna til å sette egn ord på hva de tenker om skolestart.  

Tromsø kommune har egne retningslinjer for overgang mellom barnehage og skole.