Barnehagens satsingsområde

Sjømannsbyen barnehage har fokus på voksnes omsorgskompetanse. Barnehagen bruker ICDP (International Child Development Programme) for å øke sin relasjonskompetansen, styrke og videreutvikle voksenrollen. ICDP er et enkelt helsefremmende og forebyggende tiltak som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn. Voksne i Sjømannsbyen skal være forskende, undrende og lekende i lag med barn.  I tillegg til fokus på voksenrollen skal vi de neste to årene jobbe med språk og realfag. Vi skal være med i realfagsprosjekt med Vitensenteret Nord Norge. 

Pedagogisk plattform

Barn i Sjømannsbyen barnehage skal få utviklet et godt selvbilde og god selvfølelse. De skal oppleve mestring og medbestemmelse i egen barnehagehverdag. Alle barn skal komme inn i en positiv samhandling med andre. Alle barn skal få en venn, og være en venn. Barnehagen har handlingsplan mot mobbing og årshjul for å fremme sosial kompetanse for å sikre god barn-barn, voksen-barn. Med ulike aktiviteter i barnehagen vil vi gi barna grunnleggende kompetanse, ny kunnskap og nye ferdigheter. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi ønsker et nært og åpent samarbeid til det beste for barna. Vi har fast to foreldresamtaler i året, en på høsten og en på vinteren. Ellers tilbys det foreldresamtaler etter behov. Den viktigste samtalen vi har er i det daglige møte med foreldre. 

Overgang barnehage - skole

I førskoleklubben jobber de med skoleforberedende aktiviteter innenfor verbalspråk, skriftspråk og regning, samt at basene med førskolebarn har spesielt fokus på selvstendighetstrening. Førskolebarna dra på ulike utflukter spesielt tilrettelagt for førskolegruppen. Før skolestart har barnehagen barnesamtaler med alle førskolebarna. Formålet med samtalen er å få barna til å sette egn ord på hva de tenker om skolestart.  

Tromsø kommune har egne retningslinjer for overgang mellom barnehage og skole.