Barnehagens satsingsområde

Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning for utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse. Barnehagen skal fremme god helsemessig utvikling for alle barn i henhold til Kvalitetsutviklingsplanen for Tromsø kommune 2017 -2020.
 

Pedagogisk plattform

Barn i Sjømannsbyen barnehage skal få utviklet et godt selvbilde og god selvfølelse. De skal oppleve mestring og medbestemmelse i egen barnehagehverdag. Alle barn skal komme inn i en positiv samhandling med andre. Alle barn skal få en venn, og være en venn. 

Barnehagen har handlingsplan mot mobbing og årshjul for å fremme sosial kompetanse for å sikre god barn-barn, voksen-barn. Med ulike aktiviteter i barnehagen vil vi gi barna grunnleggende kompetanse, ny kunnskap og nye ferdigheter. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi ønsker et nært og åpent samarbeid til det beste for barna. Vi har fast to foreldresamtaler i året, en på høsten og en på vinteren. Ellers tilbys det foreldresamtaler etter behov. Den viktigste samtalen vi har er i det daglige møte med foreldre. 

Overgang barnehage - skole

I førskolegruppa jobbes det med skoleforberedende aktiviteter innenfor verbalspråk, skriftspråk og regning. I tillegg øves det på selvstendighetstrening.

Førskolegruppa har samarbeid med Guovssahas manaidgardi og andre barnehager med samiske barn. Vi har førskoletreff med Mortensnes skole, og samarbeid med andre skoler ved behov.

Før skolestart har barnehagen barnesamtaler med alle førskolebarna. Formålet med samtalen er å få barna til å sette egne ord på hva de tenker om skolestart.

Tromsø kommune har egne retningslinjer for overgang mellom barnehage og skole. 

Våre planer

Her kan du se ulike planer og informasjon fra oss. Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.