Satsningsområder

Klasseledelse, elevmedvirkning og skole/hjem samarbeid, IKT, styrke fellesskapet.