Sjursnes bo- og servicesenter har 4 leiligheter (omsorgsboliger) og 3 korttids-/avlastningsplasser.

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Sjursnes ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret. Det geografiske området de dekker strekker seg fra Skarmunken og Stordalen til Breivikeidet og videre til Ramfjordmoen. Avdelingsleder er Heidi Sæter.

Sjursnes bo- og servicesenter er en avdeling av Omsorgstjenesten Fastlandet.
 

Sjursnes bo- og servicesenter
9030 Sjursnes
Telefon: 77 64 32 40
Telefaks: 77 64 32 41