Adresse: Sjursnes bo- og servicesenter, 9030 Sjursnes
Kontaktinformasjon

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester 

Sjursnes bo- og servicesenter har fire leiligheter (omsorgsboliger) og tre korttids-/ avlastningsplasser. 

I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Sjursnes ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret. Det geografiske området de dekker strekker seg fra Skarmunken og Stordalen til Breivikeidet og videre til Ramfjordmoen. 

Sjursnes bo- og servicesenter er en avdeling under Fastlandet hjemmetjeneste.