Nettsted: Sjursnesnytt

Sjursnes ligger på vestsida av Sørfjorden i Ullsfjord ca 65 km fra Tromsø sentrum. Hovednæringene er jordbruk og fiskeri hvor det er etablert både mottak og lakseoppdrett.