lånekort forside_300x227


For å bli låner hos oss må du ha et lånekort. Du kan få utstedt et lånekort på en av våre avdelinger, men du kan også bruke et kort fra et annet bibliotek dersom det er et nasjonalt lånekort. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss.

Voksne
For å få opprettet lånerkort trenger du å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Registrér deg som låner på nett,  Du kan også laste ned innmeldingsskjemaet (DOC) (PDF). Fyll dette ut og ta med til biblioteket i åpninstidene for å få lånekort. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.

Barn og elev
Barn under 15 år må ha underskrift av foreldre eller foresatte for å få lånekort. Alle over 15 år må vise legitimasjon. Last ned Innmeldingsskjemaet for barn (DOC) (PDF). Fyll dette ut og ta med til biblioteket i åpningstidene for å få lånekort.

Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne. Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr etter gjeldende satser.