– Vi ønsker at flere kunstnere og kulturarbeidere skal få utvikle seg, og at de senere kan bidra til at Tromsø berikes med enda flere kulturaktiviteter, sier kulturkonsulent, Tove Anita Danielsen, ved avdeling for kultur og idrett i Tromsø kommune.

Det er en forutsetning at søkerne er aktive kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Tromsø kommune. Et kriterium for tildeling er at mottakeren av stipendet bidrar til å stimulere til kunstnerisk utvikling og aktivitet.

Stipendet kan fritt benyttes til utdanning, kurs, studiereise eller til utøvelse av kunstnerisk virksomhet. Stipendet er på 25 000 kroner og tildeles av formannskapet.

Søknad må sendes elektronisk på dette skjemaet (trykk "Direkte til skjema".
 

Her kan du se alle tildelingene siden 1988:

 
1988
Kjell Arne Pleym, musikk
Jenny-Marie Johnsen, billedkunst
Ørjan Hattrem, teater
Sigbjørn Solheim, musikk
 
1989
Einar Bangsund, foto
Bente Nordhagen, vev
Anniken Dulin, musikk
 
1990
Trond Brede Andersen, film
Marianne Nordnes, dans
Brit Steinsvik, dukketeater
 
1991
Knut Erik Sundquist, musikk
Erik Skoldbjerg, film
 
1992
Geir Schjølberg, billedkunst
Bente Reibo, teater
Elin Skogdal, musikk
 
1993
Tommy A. Johnsen, musikk
Arne Bjørhei, musikk
Magnor Olsen, folkekunst
Stein Bjørn, teater
May Britt Sørensen, foto
 
1994
Marit Landsend, keramikk
Hans Ragnar Mathisen, kulturarbeid
Karl Otto Sandvik, grafikk
Annelise Brun, billedkunst
 
1995
Grete A. Kvaal, foto
Kristin Eriksen,
teater Hilde Fj. Blix
 
1996
Ellen Aase
Marte Liset
Elisabeth Rønnebeck Myrvang
Sally Eilertsen, dans
Øystein Blix, musikk
 
1997
Jenny Marie Johnsen, foto
 
1998
Kirsti Blom, forfatter
 
1999
Marit Følstad, foto/kunstner
 
2000
Kristoffer Jørgensen, teater
 
2001
Cecilie Karlsen, sang
 
2002
Kristin Bjørn Eriksen, teater
 
2003
Einar-Roald Jensen, kulturminnevern
 
2004
Øystein Blix, musikk
 
2005
Maria Stødle, musikk
 
2006
Grete Kvaal, foto
 
2007
Christina Lein Størmer, sang
 
2008
Siri Therese Thuen, teater
 
2009
Hege Pålsrud, teater
 
2010
Liv Bangsund Jacobsen, billedkunst
 
2011
Harald Bakkeby Moe, musikk
 
2012
Kristin Tårnes, billedkunst
 
2013
Herborg Rundberg, musikk
 
2014
Silje Solheim Johnsen, dans
 
2015
Simon D. Tegnader Wenzel, kunstner
 
2016
Ingvill Fossheim, scenograf og kostymedesigner

2017
Simone Grøtte, danser og koreograf