Samtidig som kommunestyret besluttet å legge ned svømmehalldriften på Alfheim, bestilte de nemlig en såkalt alternativstudie. For å løse denne utfordringen på en innsiktsfull og kompetent måte har prosjektet etablert en gruppe – en såkalt «tenketank» - som skal finne ut av hvilken drift bygget og eiendommen kan brukes til, og hvilke utviklingstiltak som er nødvendige for å gagne flest mulig.

Øystein Nermo leder prosjektarbeidet med god støtte og innspill fra gruppa, som består av Janike Kampevold Larsen, Hanne Hammer Stien, Anniken Førde, Gisle Løkken, Snorre Stinessen, Øystein Dale, Britt Kramvig, Svein Morten Johansen, Chris Hudson og Roar Dons.

Ulike perspektiv
- Dette er en godt sammensatt gruppe som ser på Tromsø fra ulike perspektiv. Alle har en kjærlighet til byen, har høyest mulig kompetanse innenfor sine fagfelt og ønsker å ta dette ikoniske bygget videre - av hensyn til byggets plass i Tromsøs historie – og med dette grunnlag vurdere eiendommens videre utvikling, forteller Nermo.
Gruppa hadde sitt første møte tidligere denne uken, og Nermo håper de har kommet fram til en politisk innstilling til våren.
- Allerede i det første møtet kunne man registrere en fellesnevner, nemlig at Alfheim skal være et bygg for alle, og inneholde noe som kommer flest mulig tromsøværinger til gode. For å greie dette løftet ligger det imidlertid i kortene at man er avhengige av en viss kommersiell dimensjon i prosjektet. Samtidig er vi opptatte av på best mulig måte å ivareta dagens brukere på aktivitetshuset, sier Nermo.

Møtes på nyåret
Selv om gruppa er godt i gang med arbeidet, vil han ikke konkludere med hva anbefalingen til politikerne ender med.
- Denne uken har vi latt ideer og tanker flyte fritt. Neste gang vi møtes – i januar – skal vi sette oss ned og bli enige om en tydeligere retning for eiendommen. Dette arbeidet er utrolig spennende, og jeg gleder meg til å ta fatt på det igjen på nyåret!
Har du spørsmål eller meninger om Alfheim? Ta kontakt med prosjektleder Øystein Nermo på e-post: oystein.nermo@tromso.kommune.no