Målet er at nybakte mødre, som sliter med nedstemthet og depresjon, ved hjelp av samtaler og aktiviteter skal bli mer tilfreds i morsrollen.  

Mødrene får også mulighet til å møte andre i samme situasjon. 
 

Et spenn av følelser

Avdelingsleder, Line Moldestad (bildet), ved Familiens Hus forteller at det er mange mødre som ikke umiddelbart klarer å glede seg over det å bli mor. Mange klarer ikke å kjenne en plutselig kjærlighet med én gang barnet kommer til verden. For noen kan også relasjonen med barnet kjennes fremmed, akkurat som om barnet ikke er sitt eget.
 
Hva som fører til slike følelser og hvordan de arter seg er forskjellig fra mor til mor, men rundt 15 prosent av mødre opplever nedstemthet eller depresjon i tilknytning til svangerskapet, fødselen, barseltiden og i løpet av barnets første leveår.

– Det kan være ekstra tøft å bli deprimert når du blir det i perioden da barnet ditt er i spedbarnsalder. Mange forventer selv og tror også at andre forventer, at det å få barn skal føles som «det største i livet». For mange føles det selvsagt slik, men samtidig kan man kjenne en uro, nedstemthet eller snikende depresjon, forklarer avdelingsleder Line Moldestad ved Familiens Hus.
 

Ytterligere tilbud

Familiens hus har også ledige plasser i foreldregrupper for foreldre med barn fra 10-13 år og fra 13-18 år.  
 
Den førstnevnte gruppen passer for foreldre som ønsker å bli mer bevisste på samspillet med barna og de som opplever utfordringer i familiehverdagen. Det tas utgangspunkt i åtte tema for godt samspill, der målet er å bevisstgjøre foreldrene på barnas behov og hva som skal til for å kunne imøtekomme behovene. I samtalene legges det også vekt på de positive sidene i samspillet. Tilbudet varer i åtte uker i mars og april.  
 
Den andre gruppen passer for de fleste ungdomsforeldre med større eller mindre utfordringer. I gruppa legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og utfordringer i familielivet, der målet er å bli mer bevisst på hvordan man kan støtte ungdommene best mulig. Tilbudet varer i åtte uker, og har oppstart i april.  
 
Begge gruppene tar utgangspunkt i det helsefremmende og forebyggende programmet International Child Development Programme (ICDP).
 

Informasjon og påmelding 

 
Ta kontakt med din helsesøster eller koordinator ved Familiens Hus/Åpen barnehage, eller kontakt Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller skriv en e-post til line.moldestad@tromso.kommune.no.

Vil du vite mer? Her kan du lese om «Blues Mothers».