Samarbeid med skolen

I løpet av den tiden barna er i barnehagen får de naturlig kjennskap og tilknytting til skolen gjennom sammenslåing om morgenen med SFO, fellesarrangementer, språksamlinger og andre faglige samlinger som gjennomføres av skoleelever med barnehagebarna.

Førskolebarna i barnehagen tilhører Ørneklubben. Det legges opp til ukentlige samlinger slik at barna blir trygg på overgangen til skolen, selvstendig og klar for skolestart. Ørneklubben er på skolen sammen med 1 og 2 trinnet en hel dag i uken gjennom hele skoleåret.

Våre planer