Om barnehagen

Vi har en avdeling, men barna er inndelt i grupper etter alder, blant annet  "Ørnegruppa" som består av de eldste barna som skal begynne på skolen til høsten.  Skoleforberedelse og besøk på skolen er en viktig del av aktivitetene det siste året i barnehagen.  Mange av barna har eldre søsken på skolen.

Foreldrene har ofte lengre vei til arbeid enn de som bor lenger sør. (Det tar en liten halvtime å kjøre til/fra sentrum til skolen med normal trafikk).  SFO og barnehagen har derfor utvidet åpningstid i forhold til SFO og barnehager i sentrum.

Skittenelv barnehage er en del av Skittenelv skole og barnehage.
Barnehagen har også egen info- og nyhetsside på hjemmesiden til skolen, og informasjon om små og store aktiviteter blir også publisert på enhetens Facebook-side.