På denne sida finner du koblinger til ulike skjemaer som kan brukes overfor Tromsø kommune.

Digitale skjema

Tromsø kommune har mange skjemaer som egner seg for digitalisering, men vi klarer ikke å tilby alle på en gang. Du vil derfor se at vi har startet med noen, og vi jobber med å få til flere.

Oversikten er organisert etter emne:

Barnehage

Barnevern

Bevillinger

Bolig

Brann og redning

Byutvikling

Graving

Helse og omsorg

Felles søknadsskjema for tildeling av helse- og omsorgstjenester brukes til søknad om:
 • Arbeid og aktivitetstilbud i dagsenter
 • Avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Hjelpemidler
 • Hjemmesykepleie
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon/sykehjem
 • Matlevering
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgslønn
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Psykisk helsehjelp
 • Rehabiliteringsopphold døgn/dag
 • Styrkebølgen - Fallforebyggende gruppetilbud for eldre
 • Trygghetsalarm
Øvrige skjemaer for helse og omsorg

Kultur, idrett og fritid

Landbruk

Park og friluft

Parkering

Klageskjema 
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Sosiale tjenester Skatter og avgifter Skole og SFO

For barn og unge med behov for tilrettelagt opplæring bruk PPT-søknadsskjema.

Vann og avløp

Diverse