Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
  • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer. (Lukket selskap) 
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. (Åpent arrangement)

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

  • Lukket selskap: Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester, er for tiden 380 kr per arrangement.
  • Åpent arrangement:  Minimumsgebyr for intill 500 deltakere er 700 kr pr arrangement. Over 500 deltakere er gebyret minimum kr 5 300 kr. Endelig beløp avhenger av antall liter alkohol som selges.
Ovennevnte gebyr refunderes IKKE selv om arrangementet ikke blir gjennomført.  

Hvor lang tid tar det å få svar?

  • Lukket selskap: Dersom du har sendt fullstendig søknad om skjenkebevilling til (ambulerende skjenkebevilling) behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedag er. Dette gjelder f.eks bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer.
  • Åpent arrangement: Søknad om skjenkebevilling for arrangementer som er åpne for publikum (enkelt anledning) tar inntil fire uker.

Hvordan får du svar?

Svaret sendes eleltronisk og kan leses i Altinn eller digital postkasse.