De skolebibliotekansvarlige i Tromsø kommune er organisert i et faglig nettverk og det holdes to nettverksmøter per semester. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene som også er en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Å delta på møtene er del av arbeidet med og utviklingen av skolebibliotekene.

Nettverksmøter våren 2021 
Tirsdag 23. mars - Avlyst
Onsdag 2. juni, kl. 13.00 - 15.00, Tromsø biblioteket og byarkiv, undervisningsrommet
Invitasjon/program sendes skolebibliotekarene så snart det r klart.

Skolebibliotek
Hva er et godt Skolebibliotek? Skolebibliotekarer og bibliotekarer i Tromsø kommune har samarbeidet om utviklingen av Håndbok for skolebibliotekarbeid som er et godt verktøy for ledere, pedagoger og sklebibliotekansfarlig i Tromsøskolen. 
Håndbok for skolebibliotekarbeid

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.