De skolebibliotekansvarlige i Tromsø kommune er organisert i et faglig nettverk og det holdes to nettverksmøter per semester. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene som også er en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Å delta på møtene er del av arbeidet med og utviklingen av skolebibliotekene.

Kurs og møter høsten  2019

Tirsdag 3. september, kl. 13.00 - 14.30
Avdeling for IKT, Storgata 74. Kontakt og påmelding til IKT rådgiver Marita Tiller.

Innføringskurs for nye og gamle skolebiblitoekarer
Gjennomgang av og veiledning i Bibben

Onsdag  25. september, 12.00 - 15.00
Tromsø bibliotek og byarkiv, undervisningsrommet
Nettverksmøte for skolebibliotekarer

Tema: Fagfornyelsen - hva kan skolebiblioteket bidra med?

Torsdag 7. november, 08.15 - 15.30
Kommunestyresalen, Rådhuset i Tromsø

IBBY barnebokforum.Kursdag for skolebibliotekarer, bibliotekarer, pedagoger, bokhandlere og andre litteraturinteresserte. Oversikt over bokutgivelser for barn og unge i Norge 2019. 


Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.