De skolebibliotekansvarlige i Tromsø kommune er organisert i et faglig nettverk og det holdes to nettverksmøter per semester. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene som også er en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Å delta på møtene er del av arbeidet med og utviklingen av skolebibliotekene.

Nettverksmøter våren  2019
Mandag 6. mai 13.30 - 15.30
Workinnmarka skole - biblioteket
Workinnmarka skolebibliotek har nylig blitt oppgradert og holder til i flotte, lyse lokaler. 
Vi holder vårens andre nettverksmøte der og tema er
bibliotekrommet og pedagogisk bruk av skolebiblioteket.
Vel møtt!

Mandag  25. februar 13.30 - 15.30
Tromsø bibliotek og byarkiv, undervisningsrommet
13.30 - 13.50: Nytt fra skoletjenesten og bokprat
13.50 - 14.15: Nytt fra skolebibliotekene, erfaringsutveksling
14.15 - 15.30: Håndbok for skolebibliotekarbeid i Tromsø kommune

BBBU
Prosjektet er avsluttet og sluttrapporten skrives. Arbeidet med håndbok for skolebibliotekarbeid i Tromsø kommune sluttføres i løpet av januar. Lansering etter gjennomgangen på nettverksmøtet i februar.

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.