De skolebibliotekansvarlige i Tromsø kommune er organisert i et faglig nettverk og det holdes to nettverksmøter per semester. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene som også er en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Å delta på møtene er del av arbeidet med og utviklingen av skolebibliotekene.

Nettverksmøter høsten 2020
Onsdag 23. september
, kl. 13.00 - 15.30, Tromsø bibliotek og byarkiv, undervisningsrommet.
IBBY barnebokforum onsdag 11. november

Skolebibliotek
Hva er et godt Skolebibliotek? Skolebibliotekarer og bibliotekarer i Tromsø kommune har samarbeidet om utviklingen av Håndbok for skolebibliotekarbeid som er et godt verktøy for ledere, pedagoger og sklebibliotekansfarlig i Tromsøskolen. 
Håndbok for skolebibliotekarbeid

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.