De skolebibliotekansvarlige i Tromsø kommune er organisert i et faglig nettverk og det holdes to nettverksmøter per semester. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene som også er en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Å delta på møtene er del av arbeidet med og utviklingen av skolebibliotekene.

Nettverksmøter våren 2020

Mandag 10. februar, kl. 13.00 - 15.00, Tromsø bibliotek og byarkiv, undervisningsrommet plan 0
Program:

Nye bøker: Bokprat
Nytt fra skoletjenesten
Skolebibliotekene. Tilstandsrapport i forhold til fagfornyelsen:
Hvor er vi?
Hvor skal vi?
Hvor bør vi gå?

Onsdag  3. juni, 13.00 - 15.00
Invitasjon og program kommerDokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.