Nettverksmøtene er en viktig møteplass for skolebiblioekarene. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene. Møtene er også en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Det er viktig at møtene prioriteres og sees som del av arbeidet som skolebibliotekar.

Nettverksmøter høst 2018
Tirsdag  11. september 10.00 - 15.00
Nettverksmøte for skolebibliotekarer, datarommet på Rådhuset..
10.00 - 11.30: Hvordan lage dgitale bokpresentasjoner
11.30 - 12.30: lunsj og bokprat
12.30 - 15.00: Praktisk bibliotekarbeid

12. desember 2018
IBBY barnebokforum
Sted: Scandic Grand hotell
Påmelding via kursportalen

BBBU
Prosjektet BBBU avsluttes til jul, og det planlegges et seminar i forbindelse med det. Info om innhold, tid og sted kommer i løpet av høsten.

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.