SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. trinn samt 1. - 10. trinn for funksjonshemmede barn.

Ordinær åpningstid på SFO er kl. 0715 - 1645.

Søke, endre eller si opp SFO-plass
Søknad om SFO-plass gjøres i Foreldreportalen. Der kan du også søke om endring av plassen og si den opp. Da må du velge "Logg inn med ID-porten".
Har du spørsmål angående søknad, endring av plass eller oppsigelse kontakt skolen.

Søknadsfristen er 1. desember. 

Tilbud om plass
Det er skolen (SFO) som behandler søknader og sender tilbud om plass. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, er det viktig å så raskt som mulig å ta kontakt med skolen, slik at tilbud om plass ikke bortfaller. 
Det er viktig at svarfristen på tilbud om plass overholdes. 

Dette koster SFO

Priser fra 1. januar 2020
  • Hel plass på SFO er 23 timer i uken og koster 2 995 kroner
  • Halv plass på SFO er 12 timer i uken og koster 1 960 kroner
  • 30 prosent plass på SFO (distriktsskoler) er 7 timer i uken og koster 1 047 kroner
  • Det er søskenmoderasjon på SFO. Barn nummer to får 30 %, barn fra nummer tre får 70 % reduksjon. Moderasjonen gis til den/ de av søsknene som har det rimeligste tilbudet. Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å få slik moderasjon.
  • Du trenger ikke betale for juli
  • Det er ikke mulig å endre eller si opp SFO-plassen i tidsrommet 1. april - 1. juli
  • Gebyr for sen henting er kroner 250,- for hvert påbegynte kvarter.

Betaling 
Faktura for opphold sendes ut i starten av måneden det betales for.