SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. trinn samt 1. - 10. trinn for funksjonshemmede barn.

Ordinær åpningstid på SFO er kl. 0715 - 1645.

Søke, endre eller si opp SFO-plass
Søknad om SFO-plass gjøres i Foreldreportalen. Der kan du også søke om endring av plassen og si den opp. Da må du velge "Logg inn med ID-porten".

Søknadsfristen er 1. desember. 

Tilbud om plass
Det er skolen (SFO) som behandler søknader og sender tilbud om plass. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, er det viktig å så raskt som mulig å ta kontakt med skolen, slik at tilbud om plass ikke bortfaller. 
Det er viktig at svarfristen på tilbud om plass overholdes. 

Dette koster SFO

Priser fra 1. januar 2020
  • Hel plass på SFO er 23 timer i uken og koster 2 995 kroner
  • Halv plass på SFO er 12 timer i uken og koster 1 960 kroner
  • 30 prosent plass på SFO (distriktsskoler) er 7 timer i uken og koster 1 047 kroner
  • Det er søskenmoderasjon på SFO. Barn nummer to får 30 %, barn fra nummer tre får 70 % reduksjon. Moderasjonen gis til den/ de av søsknene som har det rimeligste tilbudet. Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å få slik moderasjon.
  • Du trenger ikke betale for juli
  • Det er ikke mulig å endre eller si opp SFO-plassen i tidsrommet 1. april - 1. juli
  • Gebyr for sen henting er kroner 250,- for hvert påbegynte kvarter.

Betaling 
Faktura for opphold sendes ut i starten av måneden det betales for.