Skolerevyene i Tromsø har lang tradisjon og er en av bærebjelkene, noe av grunnfjellet i Tromsøs kulturliv. Det er åtte skolerevyer hvor til sammen flere hundre ungdommer deltar. Skolerevyene bygger på et prinsipp om at forestillingene skal være et produkt av elevene og at alle skal få erfaring fra samtlige aspekter ved en revyproduksjon.

I løpet av revyperioden vokser elevene som individer ved å mestre disse utfordringene og samholdet blir styrket ved at de får erfare og organisere ekte lagarbeid. Hovedformålet for revyene er å forbedre det psykososiale miljøet ved skolene, og ikke minst forebygge mobbing og annen trakasserende atferd. 

Tromsø kommune ønsker å være med på å tilrettelegge for skolerevyene og har følgende utstyr gratis til utlån.
 
(Transport koster, pr. 2017: kr 1 273 og oppsett og sjekk kr 8.544,  HMS krav)
Ta kontakt med Erling Solvang, erling.solvang@tromso.kommune.no

I tilegg kan HATS/ Hålogaland Amatørteaterselskap bistå skolerevyer med følgende:
  • Lage vedtekter
  • Beskrivelser av roller og ansvarsfordeling i produksjonen
  • Veiledning på søkbare midler
  • Hvordan lage et budsjett, prøveplan, produkjsonsplan 
  • Profesjonell instruktørhjelp av forestilling
  • Kurs i tektskriving m.m
Ta kontakt med HATS på telefon 77 67 90 30 eller e-post post@hats.no