Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

 • Skoler
 • SFO
 • Kommunale barnehager

Skoleruta for 2020-2021 er samordnet med Troms og Finnmark fylkeskommune og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolene og de videregående skolene.

Skoleruta for 2021-2022 og for 2022-2023 er ikke samordnet med Troms og Finnmark fylkeskommune, da de har lagt en hel uke fri for elevene ved de videregående skolene både på høsten og på våren. Vinterferien er fortsatt samordnet både for grunnskolene og de videregående skolene.

Skolerutene er så langt som det har vært mulig forsøkt samordnet med Troms og Finnmark Fylkeskommune sine skoleruter.

Skolerute 2020-2021

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
Høst 2020 Dato Innhold Skoledager
August 18.08 Skolestart 10 
September     22
Oktober 08. og 09.10 Høstferie 20
November 16.11 Fridag 20 
Desember 18.12 Siste skoledag 14 
Antall skoledager høst 2020 86 
       
Vår 2021 Dato Innhold Skoledager
Januar 04.01 Første skoledag 20 
Februar 19.02
22. - 26.02
Fridag
Vinterferie
14 
Mars 29. - 31.03 Påskeferie 20 
April 01. - 05.04  Påskeferie 19 
Mai 13.05
14.05
17.05
24.05
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
Nasjonaldag
2. pinsedag
17
Juni 18.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2021 104
   
Antall dager hele året     190
       
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 04.08
Siste dag før jul: Onsdag 23.12
SFO åpen 08.30 – 14.30 mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30.12
Første åpningsdag etter jul: Mandag 04.01
SFO er åpen i vinterferien (22. - 26.02)
SFO er åpen i påskeuka 29. - 31.03 NB. Redusert åpningstid onsdag 31.03 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 02.07 
     
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 03.08 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 08.10 Åpen Stengt
Fredag 09.10 Stengt Stengt
Mandag 16.11 Stengt Stengt
     
Fredag 19.02 Stengt Stengt
Mandag 22.02 – fredag 26.02 (vinterferie) Åpen Åpen
Fredag 30.04   Stengt
Fredag 14.05 Stengt Åpen
     
Skolene setter av 19.02 til fagdag, og velger fem dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale. Fagdager for personalet på stengte dager.

Skoleruta 2021-2022

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
Høst 2021 Dato Innhold Skoledager
August Tirsdag 3. august  Oppstart SFO    
  Mandag 23. august Skolestart 7
September Mandag 13. september Fridag skolene (Valg) SFO åpen 21
Oktober Torsdag 7. og fredag 8. oktober Høstferie 19
November Mandag 15. november Fridag 21
Desember Tirsdag 21. desember
Torsdag 23. desember
Siste skoledag
Siste dag SFO
15
Antall skoledager høst 2021 83
       
Vår 2022 Dato Innhold Skoledager
Januar Tirsdag 4. januar Første skoledag
Oppstart SFO
20 
Februar     20
Mars Mandag 7. til og med fredag 11. mars Vinterferie 18 
April Mandag 11. til og med mandag 18. april Påskeferie 15
Mai Tirsdag 17. mai
Torsdag 26. mai
Fredag 27. mai
Grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
19
Juni/ juli Mandag 6. juni
Onsdag 22. juni
Fredag 1. juli
2. pinsedag
Siste skoledag
Siste dag SFO
15
Antall skoledager vår 2022 107
   
Antall dager hele året     190
 
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage

SFO
 • Første åpningsdag etter sommerferien er tirsdag 3. august
 • Siste dag før jul er torsdag 23. desember
 • I romjulen er åpningstiden klokken 0830 – 1430 (gjelder mandag 27., tirsdag 28., onsdag 29. og torsdag 30.12)
 • Første åpningsdag etter jul er tirsdag 4. januar
 • SFO åpent i vinterferien fra 7. – 11. mars)
 • SFO åpent i påskeuka fra 11. – 13. april (redusert åpningstid onsdag 13. april)
 • Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 1. juli
 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 2. august Stengt Åpen
Fredag 20. august (planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Mandag 13. september Åpen Åpen
Torsdag 7. oktober  Åpen Stengt
Fredag 8. oktober Stengt Stengt
Mandag 15. november Åpen Stengt
Mandag 3. januar Stengt Stengt
Mandag 7. til og med fredag 11. mars (vinterferie) Åpen Åpen
Mandag 16. mai Åpen Stengt
Fredag 27. mai Stengt Åpen

Skoleruta 2022-2023

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager. 
 
Høst 2022 Dato Innhold Skoledager
August Tirsdag 2. august  Oppstart SFO   
  Mandag 22. august Skolestart 8
September     22
Oktober Torsdag 6. og fredag 7. oktober Høstferie 19
November Mandag 14. og tirsdag 15. november Fridag 20
Desember Tirsdag 20. desember
Fredag 23. desember
Siste skoledag
Siste dag SFO
14
Antall skoledager høst 2022 83
       
Vår 2023 Dato Innhold Skoledager
Januar Tirsdag 3. januar Første skoledag
Oppstart SFO
21
Februar     20
Mars Mandag 6. til og med fredag 10. mars Vinterferie 18
April Mandag 3. til og med mandag 10. april Påskeferie 14
Mai Mandag 1. mai
Onsdag 17. mai
Torsdag 18. mai
Fredag 19. mai
Mandag 29. mai
Offentlig høytidsdag
Grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
2. pinsedag
18
Juni Torsdag 22. juni
Fredag 30. juni
Siste skoledag
Siste dag SFO
16
Antall skoledager vår 2023 107
   
Antall dager hele året     190
 
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage

SFO
 • Første åpningsdag etter sommerferien er tirsdag 2. august
 • Siste dag før jul er fredag 23. desember
 • I romjulen er åpningstiden klokken 0830 – 1430 (gjelder tirsdag 27., onsdag 28., torsdag 29. og fredag 30. desember)
 • Første åpningsdag etter jul er tirsdag 3. januar
 • SFO åpent i vinterferien fra 6. – 10.mars
 • SFO åpent i påskeuka fra 3.– 5. april (redusert åpningstid onsdag 5. april)
 • Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 30.juni
 
Fridager i skolen SFO Barnehage 
Mandag 1. august Stengt Åpen
Fredag 19. august (planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 6. oktober  Åpen Stengt
Fredag 7. oktober Åpen Stengt
Mandag 14. november Stengt Stengt
Mandag 2. januar Stengt Stengt
Mandag 6. til og med fredag 10. mars (vinterferie) Åpen Åpen
Fredag 28. april Åpen Stengt
Fredag 19. mai Stengt Åpen

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:
 1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og voksenopplæringa.
 2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer av oppsettet.
 3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres av hver enkelt skole.
 4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres av hver enkel skole.
 5. Endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole og barnehage. Lokale endringsforslag for barne- og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken.
 6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og avdeling for oppvekst og utdanning.