Ved Bjerkaker skole starter hele 53 førsteklassinger i høst, mens det på Skittenelv skole bare starter én elev. Totalt starter 8 784 elever opp til skolestart.

Foreløpig viser tallene at det er 789 førsteklassinger i kommunale skoler og 25 i privateskoler.

Har du førsteklassing? På skolenes egne hjemmesider vil du før skolestart finne oppmøtetidspunkt for de enkelte trinnene.

Her finner du en oversikt over alle skolene 

Her finner du skoleruta 

Last ned skoleruta til din kalender
Skolerute 2018-2019 Tromsø kommune kan lastes ned til din mobil/pc/nettbrett eller som delt kalender på Google kalender.