Klassebesøk

Skoletjenesten er bindeleddet mellom skolene og biblioteket og tilbyr veiledning i spørsmål knyttet til skolebibliotekarbeid. Skoletjenesten har fagsentersenteransvar for litteraturen i DKS, holder nettverksmøter for skolebibliotekarer, leder kontaktutvalget for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek og har ansvar for den pedagogiske litteraturen.

I starten av hvert semester sender skoletjenesten informasjon til skolene.

Kontaktperson er Susanne Baumgärtel.

Skolene kan avtale klassebesøk til Barn skranke på tlf. 406 20 254 eller per e-post.
 
Bestilling av bøker til klasserommet kan gjøres på skjemaet Bestilling av bøker til klasserommet  eller på e-post.

Faglitteratur for ansatte i skoler og barnehager kan lånes på plan U.