Faste kommunestyrerepresentanter kan mellom Kommunestyre– og komitemøter sende inn skriftlige spørsmål til ordfører eller komiteleder, jfr. kommunestyrets reglement § 22 - se Fullmakter og reglement for politiske utvalg.

Spørsmål besvares mellom møtene, og spørsmålet og svaret blir publisert i postlisten. Spørsmål fra representantene rettes til postmottak@tromso.kommune.no som vil fordele disse til besvarelse.

Spørsmål til det tidligere byrådet