Slektsgranskning på 1-2-3

anna-randall-w

Arkiv, bibliotek og museum er nyttig for deg som leter etter din slekts historie. Mange kilder finnes på internett, og stadig mer blir digitalisert og publisert, slik at du kan nå dem hjemmefra. Under finner du tips om hvordan du kommer i gang, kilder på nett, og veiledning om hva du kan finne i Tromsø bibliotek og byarkiv.

Kom i gang

For å finne anene i arkivet, må du vite litt om dem på forhånd: Hva het de? Når og hvor ble de født? Hvor bodde de? Ta en prat med eldre slektninger – de kjenner ofte slektshistorie du ikke har kunnskap om selv. Du kan også studere foto og skriftlige kilder i familien eller sjekke navn, fødsels- og dødsdatoer på kirkegården.
Er du nybegynner? Arkivverket har laget en god innføring til slektsgransking på arkivverket.no. Her finner du tips om hvordan du går fram.

Trykte kilder, start på biblioteket

I trykte kilder som aviser, adressebøker, slektsbøker, gårds- og bygdebøker og andre lokalhistoriske verk kan du finne opplysninger til hjelp for egen granskning.

Ditt nærmeste bibliotek er på internett. Troms fylkesbibliotek har laget en oversikt over slektshistoriske kilder i Tromsø bibliotek og byarkivs/Troms fylkesbiblioteks samling. Disse kildene må du komme innom oss for å låne hjem eller lese i biblioteket. Husk at vi kan ha materiale som ikke står i denne oversikten, men som finnes i søkebasen!
Hylleplassen i lokale bibliotek er begrenset. I nasjonalbiblioteket finner du digitalisert materiale fra nasjonalbibliotekets depot. Alle trykte medier er underlagt pliktavlevering til nasjonalbiblioteket, og derfor rommer depotet det meste som har vært publisert i Norge. Ikke alt finnes digitalt, da kan det være lurt å lete i ditt lokale bibliotek – spesielt i lokalhistorisk samling i hovedbiblioteket. Her finner du et interaktivt kart med historikk om byens hus og beboere. Du er hjertelig velkommen!

Arkivsøk

Hva finnes hvor? Offentlige arkiv er delt i to forvaltningsnivå; statlige arkiv og kommunale arkiv. Arkivverket tar imot arkiv fra statlige tjenester som skatteetaten, universitet og høgskoler, politi og rettsvesen. Oftest finnes statlig materiale fra ditt område i regionalt statlig arkiv. Kommunale tjenester som grunnskoler, barnevern, sosialtjenester og byggesaksseksjoner leverer materiale til kommunale arkivdepot – oftest et byarkiv eller en interkommunal arkivinstitusjon. Arkiv etter private bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner finnes både i statlige og kommunale arkivinstitusjoner, og i private arkivinstitusjoner.

Du kan gjøre arkivsøk på nett og fysisk hos arkivinstitusjonene. På digitalarkivet.no finner du hovedsakelig digitale kilder fra statlig forvaltning, som folketellinger og kirkebøker, men også kilder fra enkelte kommunale arkiv. De fleste lokalarkivinstitusjoner har egne nettsider og noen publiserer materiale på disse sidene.
Tidligere hadde arkivinstitusjonene arkivkataloger i form av bøker med oversikt over innholdet i de ulike arkivene. Disse finnes ennå, men mange er digitalisert og lagt ut på nett. I dag skrives arkivinnhold som oftest inn i søkbare databaser. Arkivportalen er en slik base. Ikke alle bruker databaser, og det er greit å huske at slike baser er under stadig oppdatering. Tromsø byarkivs kataloger finner du på nettsidene våre.


Slektsgranskingskilder i Tromsø byarkiv
Tromsø kommune bygger på fire kommuner som ble slått sammen i 1964: Tromsø, Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord. Disse kommunene hadde hvert sitt arkiv, og før du starter søket, kan det være lurt å undersøke hvilket kommunearkiv du skal undersøke. Typiske slekstkilder i arkivene er:

Matrikler
Ligningsprotokoller 
Skoleprotokoller
Fattigvesen

Ikke alle arkiv er levert til en arkivinstitusjon, ordnet og katalogisert. Arkiv kan ennå være hos den institusjonen som skapte materialet, eller det kan være mottatt men ikke ordnet. Du kan spørre en arkivar om hvor dokumentasjonen du søker kan være.

Over grensen
Dersom du har finske aner, vil du ha nytte av finske lenker som: Arkivverket, Finlandfinske kirkebøker på nett, og finsk slektsgranskingsforenings nettside digiarkisto.org.
 

Information in English

Les også: