IKT i barnehagen

Vi har satset på både kompetanse og utstyr, for å kunne jobbe med de målene vi har for IKT i barnehagen. Vi vil gi alle barna mulighet til å bli kjent med ulike digitale verktøy. Derfor har vi fotoapparat, iPad, PC, prosjektor, telefon og diktafon som ungene på ulike tidspunkt kan benytte. De skal lære å bruke ulike verktøy til ulike formål som å skrive, tegne, ta bilder eller film. Det er også viktig for oss at de største barna skal kunne etiske problemstiller knyttet til IKT og bilder.

IMG_2738.JPG     2014-01-21 13.24.09.jpg

Kunst kultur og kreativitet

Vi har en egen person som har ansvar for dette fagområdet. Vi har etablert to atelier: Regnbuen for de yngste og Paletten for de eldste. Her jobbes det med gode arbeidsplasser, og vi har aktiviteter og veiledning for alle avdelingene.
Vi henter inspirasjon til arbeidet både i vårt nærområde, men også på kulturelle arenaer som byr seg gjennom året.

tegninger.JPG slettaelva_800x600.jpg

Aktivt arbeid for å forebygge mobbing

I Slettaelva barnehage arbeider vi aktivt for å forebygge mobbing
Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» I Slettaelva barnehage skal alle ansatte være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen. Personalet skal vite at barns trivsel er voksnes ansvar. Vi skal derfor jobbe med:

  • Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse
  • Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene
  • Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing
  • Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing

Vår handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse

Vennskapsgrupper – forberedelse til skolestart

Vennskapsgrupper 2019:
Våre barnehager har i flere år samarbeidet med de andre barnehagene i området Kaldfjord/Ersfjord - Slettaelva om et tilbud til barn som begynner på skolen kommende høst. Målet er at barna skal få bli kjent med fremtidige klassevenner, og med skolens/SFO’s områder (ute og inne).
Barna møtes i grupper, etter hvilken skole de skal begynne på. Gruppene møtes 6-7 ganger fra april-juni (onsdager). Dette er et tilbud vi gir i samarbeid med skolene Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva, Kaldfjord og Ersfjord.

Tilbudet gis også til barn som ikke har plass i barnehage. Kontakt nærmeste barnehage eller fagleder i Slettaelva barnehage for å få vite mer: randi.lise.groholt@tromso.kommune.no
 

Kokk i barnehagen for kvalitet i kostholdet

Vi ønsker å tilby variert og næringsrik mat til barna i barnehagen og har derfor ansatt kokk. Frokost, lunsj og frukt serveres hver dag. Barna trenger ikke å ha med matpakke. Slettaelva barnehage har kokk 2-3 dager per uke. Vi jobber for å servere variert og næringsrik mat også når vi er på tur.

Sertifisert miljøfyrtårn

I mars 2004 ble vi sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Det betyr at vi har fokus på miljø når det gjelder bl.a. avfallshåndtering, transport, arbeidsmiljø og energi. Ungene er involvert i dette. De har blant annet flotte områder i nærheten som er aktuelle turmål.
Foreldre og andre oppfordres til å besøke Grønn Hverdag på www.gronnhverdag.no. Der vil dere få tilbud om å ta Miljøsteget. Informasjon om miljømerkede produkter for barn finner dere på www.ecolabel.no.

Foreldresamarbeid. Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalg (SU) skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et som er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget godkjenner årsplanen og uttaler seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalget 2018/2019:
Foreldre:
Morten Tønder Albertsen, albertsen.morten@gmail.com , 901 21 173, leder i SU
Tina Gjøvik, tina.gjoevik@gmail.com, 414 14 815

Personalet:
Eirin Johansen og Mona Johansen,