Fra 27. august blir det alt fra bærekraftsquiz til nattevandring for bærekraftsmålene i bybildet i Tromsø. Arrangementene har ett hovedformål: å opplyse og engasjere befolkningen om klimautfordringene som Tromsø, Norge og resten av verden står ovenfor.

Det er Norad, Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet som står for arrangementene.

Klimautfordringene skal bekjempes med kunnskap og samhold. Nå har de fått med seg flere lokale aktører som ønsker å sette klima på dagsorden.

Norad er medarrangør på bærekraftsdagene og hovedarrangør av nattevandringen og gleder seg over at så mange ulike aktører vil være med å rette søkelyset mot bærekraftsmål 13, å stoppe klimaendringene.

– FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Programmet for bærekraftsdagene er et flott eksempel på at store ting kan skje når flere går sammen og engasjerer seg for en viktig sak. Nå håper vi virkelig på at bærekraftsmålene blir det store samtaleemnet i byen, sier Jon Lomøy, direktør i Norad.

Ambisiøst mål
Bakgrunnen for bærekraftsdagene er at Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet har gått sammen om å ta et ekstra eierskap til bærekraftsmål 13, å stoppe klimaendringene. Tromsø kommune har satt seg som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025 og 85 prosent innen 2030 gjennom 122 tiltak for å bedre klima i regionen. Disse kan du lese om i klima, miljø- og energiplanen vår.

– Ingen kan gjøre alt alene, men alle kan gjøre noe. Engasjementet er stort i kommunen vår, og sammen med innbyggerne, næringslivet og forskningsmiljøene gir det Tromsø de beste forutsetningene for å bli Norges fremste klimaby. Det håper jeg vil bli synlig under bærekraftsdagene, sier ordfører Kristin Røymo.

Sammen mot klimaendringene
På bærekraftseminaret som UiT arrangerer på Verdensteateret før nattevandringen den 31. august skal forskere fra ulike fagmiljøer snakke om utfordringer og mulige løsninger knyttet til bærekraft og klimaendringer. Det er ekstra viktig i Arktis, der klimaendringene er mer synlig og temperaturen øker raskere enn andre steder i verden.

– I Arktis skjer klimaendringene særlig raskt og truer økosystemene som danner livsgrunnlaget for oss mennesker. Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, kommuner og politiske beslutningstakere må alle forene krefter for å skape en fremtid uten slike utslipp. Derfor er vi med på bærekraftsdagene og nattevandring for bærekraftsmålene, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.
Program for bærekraftsdagene i Tromsø
27. august – 1. september 2019
 
27. august
12.00-13.00
Kunnskapslunsj ved UiT
Sted: UiT
Forskere fra Umeå University og UiT Norges arktiske universitet holder hvert sitt korte populær­vitenskapelige foredrag og avslutter med en halvtimes paneldebatt.
Les mer om programmet her.
 
29. august
Bærekraftsdagen Skoleprogram
Sted: Stortorget
09.30 Elevene ankommer Stortorget
10.00-10.30 Fellestrening med SATS
10.30-13.00 Quiz
13.15 Trekning av vinnere på Stortorget
 
29. august
Miniseminar om design og klima
Hvor: NODA, Strandgata 9
18.30 Velkommen v/Michele Widerøe og Kirsti Methi
18.40 Foredrag Kyrre Kalseth (Erikpluss)
19.20 Foredrag Monica Hannestad (Demos Norge)

Les mer om programmet her.
Her finner du Facebook-arrangementet.
 
29. august
19.00-21.00
Internasjonalt Seminar: FNs bærekraftsmål – hva betyr de for Tromsø?
Hvor: Tromsø bibliotek og byarkiv
Seminaret starter med korte innlegg og diskusjon mellom inviterte aktører fra forskning, kommune, næringsliv og sivilsamfunn. Deretter inviteres lokalpolitikerne til debatt.
Les mer om programmet her.
 
30. AUGUST
12.30-14.00
Klimadialog mellom ungdom og politikere
Hvor: Biblioteket, 3. etasje
Klimastreikende ungdom inviteres til dialogmøte med de politiske ­partiene på Tromsø bibliotek i 3.etasje. (begrenset antall, på invitasjon)
 
31. august
11.00-14.00
Sentrumsquiz
Hvor: Stortorget
Last ned appen «Tromsø Sentrum» og bli med på sentrumsquizen om FNs bærekraftsmål! Quizen starter på Stortorget og appen viser vei til postene rundt i sentrum. Alle kan delta mellom kl 11.00-14.00.
 
31. august
11.00-15.00
El-messe
Hvor: Tromsøbadet
Her kommer leverandører av elbiler, elsykler, elverktøy, ladesystemer og det blir muligheter for prøvekjøring og rabatt på inngang i Tromsøbadet dersom en kan vise bussbillett eller sykkelhjelm
Les mer om programmet her.
 
31. august
14.00-17.00
Bærekraftseminar - samtidsutfordringer
Hvor: Verdensteatret
Vi varmer opp til nattevandringen for FNs 17 bærekraftsmål med et seminar om bærekraft på Verdensteateret. Her får du høre noen av ­forskerne fra UiT Norges arktiske universitet snakke om ulike ­framtidsutfordringer, med et særlig fokus på bærekraftsmål 13, som er å stoppe klimaendringene.

Les mer om programmet her.
 
31. august
18.30-23.59
Nattevandring opp sherpatrappa
Hvor: Oppmøte på Stortorget i sentrum av Tromsø. Minikonsert med VIND fra 18.30.
Ordfører ønsker alle god tur. Underholdning underveis i løypa.
OBS! Tromsøbrua holdes stengt 19.00-22.00 for å sikre trygg ferdsel.

Program fra scenen ved platået på Fjellstua fra ca. kl. 22. Konsert med Julie Alapnes ca. 22.30.
AURORA går på scenen ca. 23.00

Les mer om nattevandringen her.
 
PS! AURORA er aktuell i Tromsø med konsert på studentstedet Driv 12.september. På nattevandringen gjør hun derimot et eksklusivt, nedstrippet sett, skreddersydd til fjellet.
 
1. september
11.00
Temagudstjeneste om FNs bærekraftsmål
Hvor: Tromsdalen kirke - Ishavskatedralen
Deltagende på denne vil være domprost Stig Lægdene og prest Jill ­Sæterbø Kjølaas med flere.
 
1. september
17.00
Byttekveld
Hvor: Storgata Camping