En garasje, et dukkehus, en veranda eller en levegg. Er det like komplisert å bygge smått som å bygge stort? Vi gir deg tipsene til hva du kan bygge uten å måtte søke. NB! Du trenger ikke varsle naboen, men det kan være en fin gest likevel.

Der du før måtte søke kommunen og varsle naboen om å sette opp et skur i bakhagen, kan du nå bare gjøre det uten å spørre. Det eneste du trenger å gjøre er å kjøpe inn byggemateriale for mindre enn 50 kvadratmeter. Er bygget større må du be om lov.

Se nettsidene for Direktoratet for byggkvalitet for mer om temaet. 

En prat over gjerdet når du hører snekring fra naboen er uansett lurt. Det er store sjanser for at du eller naboen har lov til å gjøre som dere vil, men noen regler er det greit å vite om:
 
 1. Før du kan begynne å bygge, endre eller rive må du passe på at det ikke er i konflikt med de gjeldende planbestemmelsene i området, for eksempel reguleringsplan etc. 
 2. Du kan bygge inntil 50 kvadratmeter uten å gi noen beskjed, for eksempel garasje, bod, drivhus, bod, carport eller dukkehus.
 3. Bygget må settes opp minimum én meter fra grensen til naboen.
 4. Det må være minimum én meter fra andre bygninger du har på tomten.
 5. Bygget må være maks fire meter høyt, ha en gesimshøyde på tre meter og være på én etasje uten kjeller.
 6. Har du tenkt å bygge noe som er beregnet på overnatting, har kjøkken, stue, soverom eller våtrom?  Da må du søke om byggetillatelse fra kommunen, samt varsle naboen.
 7. Du kan bygge et tilbygg på huset ditt på inntil 15 kvadratmeter uten å spørre. Men det må plasseres inntil fire meter fra nabogrensen, og du må si fra til kommunen om det du har gjort.
 8. Tilbygget du kan bygge uten å søke kan ikke være et soverom eller annet rom for å bo eller oppholde seg i. Men veranda, terrasse, åpent overbygget inngangsparti, ved – eller sykkelbod går fint.
 9. Mindre fyllinger og planering av terreng kan du bare sette i gang med, så lenge du følger kravene om sikkerhet, og at det ikke er stor høydeforskjell i forhold til det opprinnelige terrenget. Husk å holde den minst én meter fra nabogrensen.
 10. Kanskje har du flere hus og vil bygge en vei mellom dem? Du kan bygge interne veier uten å si fra, så lenge den bygges minst én meter fra nabogrensen.
Her finner du alt om byggesaksgangen i Tromsø kommune. 

Visste du også at:
 • Du kan bygge støttemur uten å søke om byggetillatelse. Men muren må være inntil én meter høy, og minimum én meter fra nabogrensen. Eller 1,5 meter høy og fire meter fra grensen.
 • Du kan bygge deg en levegg uten å søke om byggetillatelse. Men den må være inntil 1,8 meter høy og maksimum ti meter lang. Den kan heller ikke plasseres nærmere nabogrensen enn én meter.
 • Du kan sette opp et antennesystem som er inntil 5 meter høyt uten å søke. NB! Husk å sette det opp slik at det ikke er fare for personsikkerheten.
 • Du kan sette opp midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn to måneder uten å søke eller si fra.
 • Når du ikke søker om bygging, er det du selv som er ansvarlig for at bestemmelsene i plan og bygningsloven blir fulgt.