Du behøver ikke være folkevalgt for å fremme din mening om viktige saker. Som innbygger kan du kontakte politikerne for å fronte din sak. Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter.

Se oversikten over medlemmer av kommunestyret.

Innspill til enkeltsaker

Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til politisk sekretariat. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

Spørretimen

I spørretimen kan alle som er bosatt i Tromsø stille spørsmål til kommunestyret. Les mer og send inn spørsmål.