Barn som skal begynne på skole skal meldes inn på skole og SFO innen 1. desember året før.

Innmelding skal alltid gjøres til barnets nærskole, også dersom det er planlagt at barnet skal flytte mellom innmeldingsdato og skolestart. Når man har flyttet tar man kontakt med den nye nærskolen for overføring dit. Dersom man flytter til Tromsø kommune etter innmeldingsdato må man ta direkte kontakt med barnets nærskole for innmelding.

Send søknad om innmelding i grunnskolen

Skjema kan også lastes ned, fås ved nærmeste skole eller på Servicetorget i rådhuset. Skjema som fylles ut på papir skal sendes nærmeste skole, selv om man søker på en annen skole.

Send søknad om SFO-plass

Søknadsfrist 1. desember

Lurer du på hvilken skole barnet skal begynne på? Sjekk din adresse 

Utsatt eller framskyndet skolestart

Utsatt skolestart: Barn født i 2014 kan få utsette skolestarten til 2021 når spesielle forhold tilsier det.
Framskyndet skolestart: Barn født før 01.04.2015 kan få skyve fram skolestarten til høsten 2020. 
Begrunnet søknad skal i begge tilfellene sendes skolen eleven sokner til. Skolen vil be PPT om en sakkyndig vurdering før rektor fatter vedtaket.  

Skolefritidsordning (SFO)

Alle som ønsker plass i skolefritidsordningen (SFO) for sine barn må fylle ut et eget skjema innen 1. desember. Mer informasjon om SFO finner du her.

Samisk klasse - Sámeluohkká

Prestvannet skole har klasser som gir opplæring i og på samisk. Barn som skal gå i denne klassen, må meldes inn ved denne skolen. Gi informasjon i merknadsfeltet på innmeldingsskjemaet.
Les mer om samiskopplæring her

Báhpajávrri skuvllas lea sámeluohkká mas lea sihke sámegiela ja sámegielat oahpahus. Mánát geat áigot luohkkái, galget dieđihuvvot Báhpajávrri skuvlii. Atte dieđuid sisadieđihanskovi mearkkašumit-oasis.

Sámegieloahpahus vuođđooahpahusas