Det er vår i luften og med våren kommer måsene tilbake til byen vår. De kommer for å finne mat, skjul og reirplass.

Publikum og mange gårdeiere lurer på:
  • Hva kan man gjøre og ikke gjøre for å hindre at fuglene etablerer seg?
  • Hva kan man gjøre og ikke gjøre når de allerede har etablert seg?

Her finner du svar og info: 
Miljødirektoratet har laget en fin oppsummering som svarer på spørsmålene her: Måker som bråker? Dette kan du gjøre
 
Vi er også så heldige å ha noen av landets beste måseforskere på Framsenteret i byen. De har laget denne informasjonen: Hvorfor vil måkene være der vi er?
 
Tromsømåsene
I bymiljøet vårt er det tre måsearter som er synlige og på hver sin måte skaper utfordringer og problemer for oss tobente.
 
Gråmåsen og fiskemåsen er de artene som er mest «byvant» og er de artene som bruker byen som sted for å finne lettvint mat. For gråmåsen sin del er det også for å legge reir og egg.

Fiskemåsen legger i hovedsak reirene sine i kolonier i kulturlandskapet eller naturen litt utenfor byen, blant annet på Prestvannet, Fagereng og Tisnes, men tar gjerne turen til byen for finne godbiter, selv om den ikke er like frampå som gråmåsen, som jo kan snappe både pølser og wienerbrød fra folk.
 
Krykkja har de siste årene etablert seg på mange bygg i byen og bidrar til havnebyfølelsen med skrik, skrål og fugleskit på byggene der den etablerer seg. Den bruker byen bare som sted for reir og finner utelukkende maten sin på sjøen.

Synes du at det er for mye måse?
Det enkleste du kan bidra med for å minske måseplagen er å hindre at de finner mat. Så derfor:
  • Ikke mat fuglene i byen
  • Kast søppel i tette søppelkasser, og;
  • Ikke sett fra deg mat på uteserveringen

Mer info: Kilma og miljø i Tromsø kommune

Les også: Landbruks- og matministeren advarer mot å mate fugler