Det er Skatteetaten, Tromsø kommune og en rekke andre aktører som i samarbeid har satt i gang tiltaket, som heter «Tettpå:Tromsø», som er en del av et nasjonalt veiledningsprosjekt.
 
Du finner en egen veilederbrosjyre nederst i artikkelen her, som du kan laste ned.

Den inneholder kortfattet, vesentlig info om hvordan du trygt anskaffer og forholder deg til håndverker omkring ditt prosjekt.
 
Felles kamp mot svart arbeid
I tillegg til å opplyse og veilede, er formålet også å intensivere kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Vi ønsker å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

– Det er veldig fint at Tromsø kommune nå implementerer Tettpå:Tromsø. De fleste forbrukere ønsker å benytte seg av seriøse håndverkere, men tilbakemeldinger viser at mange opplever det som krevende å finne god informasjon for å kunne velge seriøse aktører. Tettpå skal bidra til nettopp å hjelpe forbrukerne til å ta velinformerte valg, og vi ser frem til å følge opp tiltaket i samarbeid med kommunen, sier skattekrimsjef Erik Nilsen.

Skatteetaten slår på tråden
Tettpå:-tiltaket innebærer blant annet at veiledere i Skatteetaten kommer til å ringe til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse, eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom, for å informere om hva man bør sjekke og hvor man gjør det.

Telefonveiledningstjenesten er i drift fra og med onsdag 9. september klokken 12. Vi håper derfor så mange som mulig tar telefon når Skatteetaten ringer, for det kan fort bli en av de viktigste telefonsamtalene man mottar.

Forbrukerne får da også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.

Tettpå-satsningen involverer offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner.
 
Samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og Tromsø kommune ble underskrevet i juni i år og ble lansert den 9. september.
 
Nyttige lenker:  
Last ned veilederen her: «tettpå:Tromsø – Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?»