Det er første gang en slik workshop om bylogistikk arrangeres i Tromsø. Formålet var å få innspill rundt hvordan vi best kan planlegge og bygge byen med et velfungerende system for nyttetransport – samtidig som vi overholder våre mål om nullvekst i personbiltrafikk og en bærekraftig transportinfrastruktur i Tromsø.

- Vi er veldig godt fornøyd med workshoppen. Rundt 40 deltakere diskuterte og foreslo tiltak som skal gjøre det både bærekraftig og kostnadseffektivt å drive næringstrafikk i byen, sier Tone Hammer, prosjektleder i Tenk Tromsø.

Hun forteller at det skal gjennomføres flere workshopper med samme tema.

- Denne workshoppen var den første av flere. Vi tar med oss innspillene vi fikk denne uken, og legger opp til flere workshopper hvor vi kan gå dypere inn i – og ta for oss enda flere – problemstillinger. Det er svært interessant for både Tenk Tromsø, kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen å få tilbakemeldinger fra næringslivet tidlig i planleggingsarbeidet, slik at vi aktivt kan bruke det når vi planlegger framtidas Tromsø, sier hun.