Det betyr at den totale kostnaden på Tromsøbadet er nær ved å bli endelig fastsatt. Den vil ende på et sted mellom 997 og 999 millioner kroner, avhengig av noen mindre resterende kostnader.
 
– Vi er fornøyde med at alle sluttoppgjørene med entreprenørene er ferdige, slik at vi nå vet hva sluttsummen for Tromsøbadet med stor sannsynlighet blir. Vi har fått et spektakulært og godt besøkt anlegg til byens innbyggere og besøkende. Det er vi veldig glade for, sier ordfører Gunnar
Wilhelmsen.
 
Den siste kostnadsrammen vedtatt i kommunestyret var på 982 millioner kroner, før tvister med entreprenører var tatt hensyn til.
 
Prosjektregnskapet blir endelig klart til sommeren.