Småjobbsentralen tar i mot oppdrag og formidler kontakten videre til ungdom mellom 14 og 17 år som har meldt sin interesse for ulike oppdrag.

Jobbene vi deler ut skal være enkle slik at du ikke trenger å ha fagutdanning for å klare jobben. Arbeidsoppgavene kan være for eksempel å klippe gress og luke i hager, male gjerder, lufte hunder eller mate kjæledyr, gå på handletur, vaske biler og rydde garasjer og lignende. 

Kontakt oss

Telefon: 991 66 133

Telefontider:
Mandag: 1200 - 1400
Onsdag: 1500 - 2000
Fredag: 1200 - 1400

OBS! Onsdager vil Småjobbsentralen driftes fra Ungdommens møteplass i Tromsø (UMT) i Grønnegata 112 (Nordlysbygget), så da vil det være mulig å komme innom, både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Til deg som er jobbsøker/ arbeidstaker

For at vi skal kunne nå deg, må du registrere deg som arbeidstaker på vårt påmeldingsskjema nederst på siden. Alle feltene på påmeldingsskjemaet må fylles ut før du får sendt det til oss. Ledige småjobber vil bli formidlet per SMS til de som har registrert seg. Gi beskjed på sms dersom du ikke lengere ønsker å stå oppført, slik at vi kan slette deg.

Det er viktig at vi får riktige opplysninger om deg, slik at vi kan nå deg.
Gi beskjed om hvilke arbeidsoppgaver du kan utføre og hvilke område du helst vil arbeid i. Du må være mellom 14 år og 17 år for å kunne registrere deg som arbeidstaker. Vi kan ikke garantere deg arbeid, men vi prøver å få tak i arbeidsgivere fortløpende. Arbeidsoppgavene er alt fra fra rengjøring og maling til , plenklipp, rydding grøftegraving m.m.

Mer informasjon om ungdom i arbeid hos Arbeidstilsynet.no.

Timeslønn
Minstesats på timelønn:
  • kr.   90:  hvis du er mellom 14 og 15 år
  • kr. 100:  hvis du er mellom 15 og 16 år
  • kr. 110:  hvis du er mellom 16 og 17 år

Arbeidsgiver: Har du oppdrag for ungdom?

Vi ønsker å få kontakt med flere arbeidsgivere, slik at flere ungdommer mellom 14 og 17 år kan tjene litt ekstra penger. Arbeidsoppgavene skal være av det enkle slaget og ikke kreve fagutdanning.

Som arbeidsgiver kan du utbetale følgende beløp, uten innrapportering til skatteetaten:
  • Inntil kr 1000 fra arbeidsgiver
  • Inntil kr 4000 for en ideell organisasjon.
  • Inntil kr 8000 hvis jobben er tilknyttet arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipp, osv.)
Timelønnen 
Ungdommen får betalt per time etter alder. Minstesatsene er:
  • kr.   90:  mellom 14 og 15 år
  • kr. 100:  mellom 15 og 16 år
  • kr. 110:  mellom 16 og 17 år
Mer informasjon om ungdom, skatt og arbeid finner du på Skatteetaten.no

Som arbeidsgiver er du også forpliktet til å følge arbeidstilsynets lovverk og da spesielt § 3-1, 3-2.
Mer informasjon på arbeidstilsynet.no