Mandag 5. oktober:
Mandag kveld kom resultatet fra tester gjort på en gruppe elever fra Langnes skole. Alle er negative for covid-19. Alle de åtte prøvene ble tatt søndag 4. oktober på det nyopprettede koronasenteret i Kroken, og i kveld kom altså resultatet. – Nå er vi et langt steg videre i å få kontroll på smittesituasjonen på skolen, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.


Mandag 5. oktober:

På skolen er 63 elever og 7 lærere i karantene.

Noen av de elevene som er i karantene ble testet i går på grunn av symptomer forenelig med luftveisinfeksjon.

Langnes skole er stengt i dag og renhold pågår. De to neste dagene før høstferien vil skolen være stengt for elever og undervisningen foregår som hjemmeundervisning.

Etter høstferien vil skolen åpne med «rød beredskap» i henhold til smittevernplanene til UDIR mandag 12. oktober. Hovedsakelig går dette på ulike kontaktreduserende tiltak. Dette vil vare til og med onsdag 14. oktober. Det vil da ha gått fjorten dager siden den smittede eleven har vært på skolen.

Å måtte omstille seg til å gjennomføre hjemmeundervisning på kort varsel er krevende for alle parter. Det er likevel viktig å understreke at det oftest er tilfeldigheter som gjør at noen blir smittet, og av vi må påregne at dette vil skje flere ganger.

Smitteoverlegen i Tromsø kommune, Trond Brattland, oppfordrer alle ved skolen å melde seg for testing dersom man opplever symptomer forenelig med nyoppstått luftveisinfeksjon.

 

Eldre meldinger

Søndag 4. oktober: 
Eleven har vært i karantene torsdag og fredag, etter at et nærkontakt testet positivt. Helsesituasjonen til eleven er god. Smittesporingarbeid er startet.

Dersom man har behov for å teste seg, er nummeret til koronatelefonen 469 07 899. Telefonen vil ha utvidet åpningstid til klokken 19:00 søndag 4. oktober. Man kan også bestille test digitalt.

– Det vurderes at første dag denne eleven har vært smitteførende er onsdag denne uka. Vi vet at barn kan ha vanskelig for å holde avstand, derfor går vi bredt ut. Smittesporingsarbeidet er igang og koronasentere kontakter nærkontakter. Hovedformålet er å stoppe eventuell smittespredning raskt, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Langnes skole vil være stengt i morgen, mandag 5. oktober, for å gjennomføre nedvasking.

Det gjennomføres hjemmeskole for alle elever ved skolen tirsdag og onsdag. Skolen har allerede såkalt gul beredskap, med forsterket renhold, inndeling av grupper (kohorter) og andre tiltak for å redusere smitte.

Smittevernoverlegen oppfordrer elever og foresatte om være særlig våken for nyoppståtte symptomer særlig de neste 14 dagene, og kontakte koronasenteret for eventuell test.

Kommunen har et ferdig planverk for denne type hendelser. Dette følges nå. Kommunen informerer også ansatte og foresatte. Smittesporingsteamet til kommunen er den som definerer hvem som er å regne som nærkontakter.