I midten av neste måned starter byggingen av toaletthus ved Grøtfjord-stranda. Dette blir et helårs rullestoltilgjengelig toalettanlegg med innlagt vann og strøm.
 
– Vi skulle gjerne hatt toalett i Grøtfjord klart til badesesongen, men prosessen har dessverre tatt mer tid enn antatt. Nå er vi snart klare til å gå i gang. Tromsøfolk, naboer og turister kan glede seg til at flotte, nye toaletter kan tas i bruk i løpet av september. Inntil da kan det private toalettet på oversiden av stranda benyttes, sier prosjektleder Margrethe Rabås.
 
Må tilpasse lokale løsninger
Vi jobber også med å etablere toalettilbud flere andre steder i kommunen.
 
– Ingen steder er like, og man må ta utgangspunkt i naturforhold, bruksmønster og infrastruktur på det enkelte sted for å velge den toalettløsningen som er riktig, sier Rabås.
 
I løpet av høsten kommer tre nye toaletter ved viktige utfartssteder for turister og fastboende: Snarbyeidet, Tønsvikdalen og Finnvikskardet. Også ved strender som Sørvika og Sandvika
kommer det do, men ikke i år.
 
Økologisk rensing og fornybar energi
For toaletter i slike veiløse områder som besøkes mest sommerstid, samarbeider kommunen med et forskningsmiljø som utvikler et utedo basert på økologiske renseteknikker og lokal, fornybar energi.
 
- Etter planen skulle disse settes opp i vår, men dette har måttet utsettes da produsenten må være helt sikker på at løsningen fungerer på våre nordlige breddegrader, sier Rabås.
 
Dette er bare noen av stedene hvor kommunen har planer om å etablere friluftstoaletter. Men toaletter koster å bygge, og ikke minst å drifte. Det kreves daglig tilsyn og vask for at toaletter skal holdes innbydende, og dette koster penger.
 
Dette kan du gjøre selv
Mange spør seg om hvorfor ikke kommunen bare kan sette opp festivaldo på aktuelle steder.

- Det har vi hatt oppe til vurdering i hvert enkelt tilfelle, men det er av ulike grunner ikke aktuelt på stedene vi nå planlegger å bygge toalett på, sier Rabås.

Kommunen kan ikke etablere toaletter overalt hvor folk telter, bader, ser nordlys, båler, går på tur, og så videre.

- Vi må alle ta et ansvar selv for å overlate omgivelsene i den stand vi selv ønsker å finne dem. Så dersom du «må» mens du er på tur; grav ned eller legg en stein over produktet, og ta med deg papiret hjem i en pose. Skjitenkelt! sier Rabås.