Lovendringene innebærer at borgelig vigsel nå overføres fra tingrettene til kommunene.

Fra 1. januar forplikter kommunene seg til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder.

Kommunenes alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. 

Vi er i gang med forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted. 

Se nettsiden Borgelig vigsel for mere informasjon.