Noen kan få oppstart tidligere enn august, hvis barnehagen har ledig kapasitet. De som har fått epost og bekreftet sin søknad innen fristen 24. januar, trenger ikke å søke på nytt, men kan se om søknaden er aktiv i foreldreportalen.

Rettighetsbarn
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november 2019 og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass. Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 30. november 2018. 

Søknad om overflytting
Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen. Det skal brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet som ved ordinær søknad. 

Private og kommunale barnehager i Tromsø kommune samordner opptaket.

Informasjon om barnehagene og opptaket finnes på Søk og svar - barnehageplass. På denne siden finnes elektronisk søknadsskjema.

Det brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet til å søke plass i private-, kommunale- og studentbarnehager. Gå inn på Søk og svar - barnehageplass.

Søkere til studentbarnehager kan kontakte opptakskontoret for Studentsamskipnaden på telefon 414 42 630. Mer informasjon om barnehagene finner du på Studentsamskipnaden i Tromsø.
 
Servicetorget i Tromsø kommune kan være behjelpelig med informasjon, råd og veiledning på telefon 77 79 00 00.