Noen kan få oppstart tidligere enn august, hvis barnehagen har ledig kapasitet. 

Rettighetsbarn
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november 2021 og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass. Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 30. november. 
 
Søknad om overflytting
Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen. Det skal brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet som ved ordinær søknad. 

Private og kommunale barnehager i Tromsø kommune samordner opptaket.

Informasjon om barnehagene og opptaket finnes på Søk og svar - barnehageplass. På denne siden finnes elektronisk søknadsskjema.

Det brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet til å søke plass i private-, kommunale- og studentbarnehager. Gå inn på Søk og svar - barnehageplass.

Servicetorget i Tromsø kommune kan være behjelpelig med informasjon, råd og veiledning på telefon 77 79 00 00.