Slik søker du

 • Finn inntil fire aktuelle barnehager. For å øke sjansen for å få plass der du ønsker er det viktig at du fører opp fire barnehager.
 • Send én søknad per barn.
 • Velg type plass (heltid/deltid).
 • Oppgi ønsket startdato. Søker du i hovedopptaket, må startdato være senest i løpet av november.
Vi sender deg bekreftelse på innsendt søknad via digital post. Du får også varsel på SMS om tilsendt post. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her:

Hvor er det ledige plasser?

Vi har en egen liste over ledige barnehageplasser. Listen kan du se i vår Foreldreportal. Denne oppdateres hver måned. For å se ledige plasser gå til "søk barnehageplass". Litt ned på siden trykker du på lenken "Ledige plasser".

For å søke på disse plassene må du:

Endre søknaden

Ønsker du å endre på søknaden må du logge inn via ID-porten.

Hvordan svare på tilbud om plass?

Tilbud om plass sendes via digital post. Du får også melding på SMS om tilsendt post.
 • Svar registreres i søknadsportalen innen fristen på seks dager (overflytting) og åtte dager (søknad om plass).
 • Når du skal svare må du logge inn via ID-porten.
 • Dette kan du svare:
  • Takke ja: Du takker ja til tilbud om plass og andre ønsker slettes.
  • Takke ja, og beholde ventelisteplass: Du vil da stå på venteliste til høyere ønsket plass.
  • Takke nei: Da vil du automatisk stå på venteliste til høyere ønsket plass.

Når kan du starte?
Ved hovedopptaket i august, september, oktober og november avtales endelig startdato med barnehagen. Ellers står oppstartsdato i tilbudsbrevet og plassen må betales fra denne dato. Praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning kan du ta direkte med barnehagen.

Har jeg krav på plass?

Dette kreves for å være rettighetsbarn:
 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året de søker og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.
 • Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 30. november samme år.
 • Barn med rett til plass som takker nei til plass mister sin rett til plass for det aktuelle barnehageåret.

Slik prioriteres plassene

Ved alle barnehager i Tromsø følger vi barnehageloven. Det betyr at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det samme gjelder barn som får hjelp fra barneverntjenesten.

I kommunale barnehager skjer øvrig prioritering i denne rekkefølgen:
 
 1. Barn skal prioriteres når de mister plassen:
  - fordi barnehagen legges ned
  - i flyktningebasen/-avdelingen ved Kvamstykket grunnet særskilte opptakskriterier
  ​- barn av studenter som slutter i studentbarnehagene er ikke lengere prioritert plass i de kommunale barnehagene, siden barnet beholder plassen i studentbarnehagen frem til skolestart. 

 2. Barn i familie med alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse.
  Med sykdom i familie forstås i denne forbindelse alvorlig eller varig sykdom/ funksjonsnedsettelse hos barnet, foresatte eller søsken i samme husstand. Det må fremlegges dokumentasjon fra lege eller spesialist. Ved innbyrdes prioritering etter dette kriteriet, skjer tildeling etter en konkret vurdering av familiens totale omsorgssituasjon.

 3. Barn som har søsken i samme barnehage

 4. Barnegruppens sammensetning. Med barnegruppens sammensetning forstår i denne sammenheng en rimelig fordeling
  - av barn mellom de ulike årskullene
  - mellom kjønn for barn over tre år

 5. Minoritetsspråklige barn. Med minoritetsspråklig forstås barn hvor både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

 6. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde. Jfr. Definerte områder i søknadsportalen

 7. Unders ellers like forhold og når søkere stiller likt foretas loddtrekning.

Prioritering i private barnehager
De private barnehagene har egne opptakskriterier. Disse kan du se i vedtektene til den enkelte barnehage.

Hvilket område hører ditt barn til?

Du kan søke om plass i hvilken som helst barnehage i Tromsø. Ved mange søkere har vi egne retningslinjer for hvordan vi skal prioritere. Et av dem er om barnet bor i barnehagens opptaksområde.

Opptaket skjer i samarbeid mellom styrerne i det geografiske området barnehagen ligger i. 
Bjerkaker Gyllenborg / Prestvannet Sør Gyllenborg / Prestvannet Nord Borgtun / Stakkevollan Workinnmarka / Mortensnes
Ameliahaugen Barnehagen Hundre Charlottenlund Breivika stud. Ekrehagen
Alfheim familiebh. Bymyra Gyllenvang Gimle stud. Einerabben
Bamsestua Domkirken Kvamstykket Soldagen Heimly
Bjerkaker Læringsverkstedet - Haugenstykket Kråkeslottet Stakkevollan Hvalrossen
Kveldrovegen Norrøna Samisk Trudvang Mortensnes familiebh.
Kulturbarnehagen Prestvatnet stud. Storskogåsen stud. Universet stud. Olsgård
Skogstua Strimmelen Templarheimen Utsikten Polarhagen
Sorgenfri Trollbakken   Varden Polarreven
Sommereng     Åpen barnehage Sjømannsbyen
Steinerbarnehagen       Workinnmarka
Strandkanten FUS       Åpen barnehage
         
Kroken / Skjelnan  Kvaløya  Fastlandet  Hamna  Distrikt
Isbjørnen Eidhaugen Berg Bjørnebekken Kattfjord
Kroken Karveslettlia Dalen familiebh. Bukkespranget Lakselvbukt
Lunheim Kjosen Eventyrøya familiebh Kvitungen Sommarøy
Marsvegen Kvaløysletta Elvestrand Solneset Skittenelv
Midnattsol familiebh
 
Lekestua familiebh. Læringsverkstedet - Fagertun Toftveien Straumsbukta
Skjelnan Polarmåsen Fjellvegen   Tronjord
Steinberget Rødhette familiebh. Kanutten   Tromvik
Tindfoten FUS Slettaelva Myrveien familiebh.   Vikran
Tomasjordneset Storvollen Reinen    
Virrevapp familiebh - avdeling Bjørnehiet Solstua familiebh. Tromstun  
 
  Tusseladden Tromsdalen    
  Åsland Virrevapp familiebh - avdeling Åsvegen    

Din plass på ventelisten

Det er ikke nummerert venteliste. De siste årene har alle barn med rett til plass fått tilbud innen utgangen mars. Søknader gis en prioriteringskode etter opptakskriteriene. Eksempelvis vil barn med lovfestet rett gå foran søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.