Tromsø kommune har flere legater og fond som både enkeltpersoner og institusjoner kan søke på. De retter seg blant annet mot studenter, institusjoner for barn og velferdstiltak mot eldre. 

Se oversikten over alle tilskudd, legater og fond.

Søknadsfristen er 1. september.