«Språkdusjen» inneholder aktiviteter som fremmer bruk av samisk hos mellom 50 - 70 elever. Tilbudet vil være et ukentlig arrangement på 3 - 4 timer per gang. Du vil ha tett kontakt med forskere ved UiT og med Tromsø kommune. Det utvikles følgeforskning ved UiT i tilknytning til «språkdusjen» som startet opp høsten 2018.

Arbeidsoppgaver:
  • Planlegge, koordinere og fordele arbeid knyttet til innhold i tilbudet.
  • Ha kontakt med skoleverket/foresatte og UiT.
  • Koordinere arbeidet til 6-10 studentassistenter og gjennomføring av aktiviteter samt etterarbeid.
  • Gjennomføring av og etterarbeid knyttet til aktiviteten
 
Vil du være med å styrke samisk språk og kultur? Og ønsker du verdifull arbeidserfaring? For å søke Internship må du være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden internshipet varer, fra 01.08.2019 til 31.07.2020. I samarbeid med UiT tilbyr vi muligheten til å tilegne deg verdifull erfaring fra et nybrottsprosjekt innenfor samisk språkrevitalisering og lønn etter avtale. Søknadsfrist 10. juni.

Les mer om Internship og søk her