Organisasjoner i frivillig og ideell sektor som jobber for utsatte grupper kan søke midler hos Tromsø kommune.

Organisasjonene må jobbe med tiltak som bidrar til å fremme helse og trivsel, forebygge skade og lidelse, og arbeide mot fattigdom og sosial ekskludering.


Ved tildeling legges det vekt på frivillig innsats og inkludering av brukere og pårørende.


Slik søker du

Få mer info og les hvordan du søker på tromso.kommune.no/tilskudd – der klikker du på «Støtte til organisasjoner som jobber for utsatte grupper».

Søknadsfrist 1. februar.

Tilskuddsrammen er på totalt kr. 14 500 000.