Lag og foreninger som eier idrettsanlegg kan søke på midler til drift, investeringer, vedlikeholdsarbeid og til idrettsutstyr. Vi har tre tildskuddsordninger:

Investeringer i private idrettsanlegg: Idrettslag og foreninger som er eller skal bli eier av egne idrettsanlegg av en viss størrelse kan søke tilskudd til: Planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider.

Drift av private idrettsanlegg: Drift av idrettsanlegg som er eid av lag og foreninger.

Innkjøp av idrettsutstyr: Kjøp av nødvendig idrettsutstyr, eks. minimål, skøytesett til utlån, turnutstyr etc. for å kunne drive ulike fysiske aktiviteter for barn, unge og funksjonshemmede. Gjelder ikke personlig utstyr som klær og sko.

Søknadsfrist: 1. desember
 
Spørsmål? Kontakt idrettskonsulent Børge Pettersen, e-post: borge.pettersen@tromso.kommune.no
Les mer her: tromso.kommune.no/tilskudd2017