Tilskudd kan søkes av bedrifter og organisasjoner. Næringsfondet støtter prosjekter som kan bidra til økt samarbeid mellom virksomheter, og kan knyttes opp mot våre satsingsområder: Arktisk hovedstad, havrommet, reiseliv, klynger, kompetanse og kunnskap, kommunen som organisasjon, areal, infrastruktur, innovasjon og entreprenørskap og Tromsø sentrum.

Det er mulig å søke om midler både til små prosjekter (lavterskelfondet) og større prosjekter (næringsfondet).

Søknadsfrist: 15. oktober 2019.
Her kan du lese mer om næringsfondet