Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk med ansvarsrett

Når loven krever søknad med ansvarsrett betyr det at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av det du har planlagt å gjøre, skal gjennomføres av et profesjonelt firma som har fagkompetanse på det aktuelle området.

For søknad, prosjektering og utførelse kan det for tiltak med egen bolig gis selvbyggeransvar. Kontroll av arbeidet må alltid utføres av et profesjonelt firma.  
 

Ansvarsrett

Med ansvarsrett menes at en arkitekt, bygningsingeniør, håndtverker eller liknende, som har den kompetanse og erfaring som kreves for å få ansvarsrett påtar seg ansvaret for at tiltaket blir prosjektert, utført og kontrollert i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Ansvarsrett får man gjennom lokal eller sentral godkjenning. Hos Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) finnes en oversikt over foretak med sentral godkjenning. Du kan like gjerne bruke et firma uten sentral godkjenning. Disse finner du ingen liste over, men må søke opp selv.

En søknad om tillatelse til tiltak må gi alle opplysningene som er nødvendige for at byggesakskontoret skal forstå hva det søkes om. Dersom vi ikke får nok opplysninger kan vi gi avslag på søknaden eller vi kan be om flere opplysninger.
 

Hva kan bygges?

Det er flere ting du kan sjekke selv på forhånd, eksempelvis hvilken plan som gjelder for din eiendom og hva den sier om hva som kan bygges der.

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede planverk, denne gir i mange tilfeller avgjørende føringer for arealbruk og utforming, særlig i boligområder.

Selvbyggeransvar for egen bolig/fritidsbolig

Dersom tiltaket gjelder arbeider på egen bolig eller fritidsbolig, kan eier søke om selvbyggeransvar. Eier er da ansvarlig for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven oppfylles.

Det kan ikke gis selvbyggeransvar for kontroll, det må gjøres av et profesjonelt firma.

Hjemmel for selvbyggeransvar finnes i her.

Skjema for søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger.
Skjema for egenerklæring for selvbygger.


Husk å søke om tiltak med ansvarsrett. Du finner informasjon om dette i tidligere avsnitt.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: