Sør-Tromsøya sykehjem er et moderne og fremtidsrettet sykehjem. Vi er et åpent og aktivt hus med mange ulike tilbud til både beboere, ansatte og nærmiljø.

Sykehjemmet har 82 enerom, samt to isolat. Samtlige rom er utstyrt med seng og nattbord, men beboerne og pårørende har mulighet til å innrede rommet for å hjemliggjøre bofunksjonen i størst mulig grad. Dagsenter for yngre personer med demens holder også til her.

Antall plasser: 84
Antall ansatte: 120 årsverk

Følg oss gjerne på Facebook

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Adresse: Lars Thørings veg 28, 9006 Tromsø
Telefon: 77 79 08 40

Vakthavende sykepleier, dag/kveld:
Telefon: 947 89 068

Ekspedisjonen
Ekspedisjon ligger innenfor hovedinngangen i Fløy B, ved kantina. Åpent alle hverdager fra kl 08.00 til kl 15.45 (sommertid fra kl 08.00 til kl 15.00).

E-post til ekspedisjonen
Ansatte i ekspedisjonen

Enhetsleder: Elisabeth Meløy
Telefon: 913 89 543

Ansatteoversikt

Bogrupper

Vi har ni bogrupper med 7-12 beboere, tre somatiske, to åpne og to skjermede bogrupper for personer med demens. De skjermede bogrupper er plassert på bakkenivå med utgang til sansehagene. 

Aktiviteter

Vi har et godt samarbeid med Kulturskolen, Musikkonservatoriet og flere barnehager.

Av faste aktiviteter har vi blant annet

 • turgruppe
 • besøk av frelsesarmeen
 • trimgruppe
 • litteraturgruppe/ skrivegruppe
 • dansegruppe
 • besøkshund
 • sosialt samvær med bingo
 • andakt
 • besøk av losjen
 • fredagskafe

Vår kafe driftes av ASVO, og er åpen daglig. Vi disponerer to minibusser, som gjør at vi ofte kan dra på utflukter. Årlig deltar vi på to store arrangementer, eldrefestivalen og hurtigrutetur. Vi er innovativ og prøver stadig ut nye ideer. Vi har trimrom, citybike, spabad, frisør, fotpleier og massør.

Vi arrangerer ukentlig sammenkomster med konserter, allsang og dans. Vi har nærhet til mange friluftsaktiviteter som Folkeparken, Telegrafbukta, Tromsø museum. 

Fokusområder

Sør-Tromsøya sykehjem har fokus på utvikling av følgende områder

 • God kvalitet på pleie og omsorg
 • Verdighet, respekt og trivsel
 • Personsentrert omsorg med den enkeltes ønsker og behov i fokus
 • Hjemliggjøring av bofunksjonen
 • Et godt samarbeid med beboere, pårørende og frivillige
 • Et godt og variert aktivitetstilbud for å skape livskvalitet
 • Gode teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet

Liljekonvall og Tromsøpalmen - avdeling C1

C1 ligger på bakkeplan med direkte utgang til sansehage, med beplantning og sittegrupper. Tromsøpalmen har "hotelldører" til beboerrom, styrt av beboerens armbånd. 

Avdelingsleder C1: Mona Agathe Sigurdsen
E-post: Mona Sigurdsen
Telefon: 915 58 627


Liljekonvall
Dagtid: 913 68 070
Natt: 461 97 096

Liljekonvall er en skjermet bogruppe for personer med demens, med ti faste plasser.
 

Tromsøpalmen
Dagtid: 948 20 779
Natt: 461 97 096

Tromsøpalmen er en skjermet bogruppe for personer med demens, med ni faste plasser.

 

Bekkeblom og Blåklokke - avdeling C2

C2 ligger på samme plan som hovedinngangen, med lett tilgang til fellesområder og aktiviteter. Begge bogruppene har nydelig utsikt over Tromsøysundet og utgang til egen veranda.

Avdelingsleder C2: Gunn Tone Gabrielsen
E-post: Gunn Tone Gabrielsen
Telefon: 916 64 581


Bekkeblom
Dagtid: 915 46 732
Natt: 913 40 875

Bekkeblom er en åpen bogruppe for personer med demens, med ni faste plasser.
 
Blåklokke
Dagtid: 476 59 912
Natt: 913 40 875

Blåklokke er en åpen bogruppe for personer med demens, med ti faste plasser.

 

Prestekrage - avdeling B3

B3 ligger i 3. etasje med egen stor takterrasse og nydelig utsikt over Tromsøysundet og Fjellheisen.

Avdelingseder B3: Ingunn Mikkelsen
E-post: Ingunn Mikkelsen
Telefon: 913 97 218

Prestekrage
Dagtid: 404 28 114
Natt: 913 13 159

Prestekrage er en somatisk bogruppe med åtte faste plasser, og fire korttids-/avlastningsplasser som er organisert i dobbeltrom. Nattpersonalet for sykehjemmet er organisert under denne bogruppen. 

Geitrams og Hvitveis - avdeling A3

A3 ligger i 3. etasje med direkte utgang til sansehage med beplantning, sittegrupper og nydelig utsikt mot Fløya og fjellheisen. Hvitveis har "hotelldører" til beboerrom, styrt av beboerens armbånd.

Avdelingeder A3: Dagmara Pyzara-Gibson
E-post: Dagmara Pyzara-Gibson
Telefon: 916 46 521


Geitrams
Dagtid: 475 03 749
Natt: 913 30 734

Geitrams er en skjermet bogruppe for yngre personer med demens, med syv faste og en rullerende avlastningsplass.

Hvitveis
Dagtid: 475 07 291
Natt: 913 30 734

Hvitveis er en skjermet bogruppe for yngre personer i sykehjem, med ni faste plasser.

 

Gullstjerne og Smørblomst - avdeling A4

A4 ligger i 4. etasje med utgang til stor takterrasse og fantastisk utsikt til Tromsøysundet og Fjellheisen.

Avdelingsleder A4: Maja Olsen
E-post: Maja Olsen
Telefon: 916 92 458


Gullstjerne
Dagtid: 475 05 743
Natt: 404 36 454

Gullstjerne er en somatisk bogruppe, med ni faste plasser.

Smørblomst
Dagtid: 475 13 014
Natt: 404 36 454

 Smørblomst er en somatisk bogruppe, med ni faste plasser.

 

Dagsenter for yngre personer med demens

Møteplassen ligger på samme plan som hovedinngangen. Dette er et dagtilbud for yngre, hjemmeboende personer med demens. Tilbudet baserer seg på sosiale aktiviteter, spaserturer i nærområdet og turer med Møteplassens egen ni-seters bil.

Tilbudet er mandager, onsdager og torsdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Deltakerne blir kjørt til og fra dagtibudet.

Leder Møteplassen: Dagmara Pyzara-Gibson
E-post: Dagmara Pyzara-Gibson
Telefon: 916 46 521

Nattjenesten

Nattjenesten er vakthavende sykepleiere

Leder Nattjenesten: Elena Karlsen
E-post: Elena Karlsen
Telefon: 414 44 895

Kontakt:
Nattsykepleier 1: 475 13 840
Nattsykepleier 2: 475 13 976