Besøksadresse: Strandvegen 106
Postadresse: Strandvegen 106, 9006 Tromsø. 
Telefon: 77 66 11 50

Nettside