Satsningsområder

Tilpasset opplæring med fokus på sosial og faglig kompetanse gjennom arbeid med
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Lese- og skriveutvikling
Vedlikehold av følgende områder
  • Aktiv bruk av sosial læreplan
  • Vurdering for læring
  • Kulturaktiviteter for alle