Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Solneset skole

Prosjektet omfatter utvidelse av Solneset skole med opparbeiding av tilhørende utomhus område.
Illustrasjonsfoto Solneset skole

Solneset skole, tidligere Hamna skole sør, i Tromsø ble bygd i 1998, som en én-parallell skole for 1. til 7. klassetrinn. Da skolen sto ferdig var behovet større enn kapasitet. En modulbasert bygning, paviljongen/brakka, ble oppført for midlertidig bruk i 2000. I 2003 fikk skolen et tilbygg som omfattet gymnastikksal med tilhørende garderober. Skolen driftes i dag hovedsakelig som en to-parallell skole.
 
Paviljongen/brakka på Solneset skole skal erstattes og i tillegg skal skolen utvides med elevkapasitet til 350 elever mot dagens elevtall på omtrent 200. Dette for å imøtekomme fremtidig boligutbygging i området. Utvidelsen av skolen er på ca. 2420 m2. Skolens uteområde skal også oppgraderes. Oppgraderingen av uteområdet omfatter skolegård og parkering på til sammen ca. 9150 m2. Paviljongen/brakka skal rives etter at elevene har flyttet over til nytt tilbygg.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med fast pris. Det betyr at entreprenør tar mye av risikoen for at bygget leveres til riktig pris, tid og kvalitet.
 
  • Ferdigstilling nytt tilbygg: november 2018
  • Ferdigstilling utomhus: september 2019
  • Størrelse på tilbygg: ca. 2420 m2 (BTA)
  • Tilbygg dimensjonert for: 200 elever
  • Totalt er skolen dimensjonert for: 350 elever
Hva skjer når?
Byggearbeidene ble igangsatt i juni 2017. Arbeidet utføres som totalentreprise av Bjørn Bygg AS. Det nye tilbygget er tenkt ferdigstilt oktober/november 2018. Rivning av eksisterende modulbygg (paviljong/brakka) utføres etter at elevene er flyttet inn i nytt tilbygg. De siste utomhusarbeidene, blant annet etablering av fotballbane som plasseres der modulbygget ligger i dag, vil bli ferdigstilt høsten 2019.
 
På grunn av samtidig drift av skolen i byggetida, vil entreprisearbeidene måtte deles opp og tas i faser tilpasset elevenes tilgang til deler av skolegård og bruk av modulbygg frem til innflytting i nytt tilbygg.
 
Hva koster det?
Kostnadsrammen for detaljprosjektering og bygging er 176 millioner kroner.
 
Hvor ligger det?
Prosjektet er lokalisert på den kommunale tomten gnr. 115/bnr.1060. Tomten benyttes av Solneset skole og Solneset barnehage. Det nye tilbygget vil plasseres sør for (på baksiden av) eksisterende skolebygning. Adressen er Ringvegen 520, 9017 Tromsø.
 
Området er regulert i plan 1395 vedtatt 3.9.1997 og er regulert til skoleformål. I vedtatt reguleringsplan 1571 med tilhørende bestemmelser vedtatt 20.3.2013 er det satt av to områder til utvidelse av eksisterende skole og barnehageområde. Disse tilleggsarealene er foreløpig ikke kommunal eiendom.
 
Kontaktinformasjon: 

Seksjon for utbygging. 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: