Satsningsområder

Tilpasset opplæring, økt elevmedvirkning og elevansvar, utvikle et positivt skolemiljø, basisferdighetene inn i alle fag.